Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I N 632/17

2018-01-22

     Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ogłasza, że w dniu 3 listopada.2017r. został złożony wykaz inwentarza spadku po zmarłym w dniu 10 października 2017 r. Stanisławie Łebedyku, synu Bolesława i Jadwigi (PESEL: 51122301915), ostatnio zamieszkałym w Karcinie.  Ze złożonym wykazem może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

     Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Sygn. akt I N 632/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Agnieszka Wąsowska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-22
Publikacja w dniu:
2018-01-22
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia