Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu sygn. akt I Ns 442/17

2017-11-06

   Sąd Rejonowy w Kołobrzegu ogłasza, że w dniu 3 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt I Ns 442/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym w dniu 23 kwietnia 2016 r. Henryku Edwardzie Szymaniaku, synu Michała i Heleny (nr PESEL: 39012807811), ostatnio zamieszkałym w Kołobrzegu przy ul. Wolności 12A/3.
Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Kołobrzegu sygn. akt I Ns 442/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kołobrzegu
Wytworzył:
Agnieszka Wąsowska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
b/d